วีดีโอที่คนดูมากที่สุด

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ)

0 557 4

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ) พรีเซ้นงานค่ำคืน นิสฟุชะอ์บาน วิลาดัตอิมามมะฮ์ดี (อ) ฮ.ศ. 1435 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จ.นครศรีธรรมราช …

นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ บทเรียนที่ 3 ตอน ซีฟัต อัลมุตตะกีน คุณลักษณะผู้ยำเกรง

0 645 2

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ตอน ซีฟัต อัลมุตตะกีน คุณลักษณะผู้ยำเกรง บทเรียนครั้งที่ 3 โดยท่านฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ.มัสยิดอิมามอะลี (อ) อ.ท่าแพ จ.สตูล

ชะฮาดัต “อิมามฮาซัน อัลมุจญตาบา (อ)”

0 720 2

Loading the player… ชะฮาดัต “อิมามฮาซัน อัลมุจญตาบา (อ)” บรรยายโดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ ฮูซัยนีญะฮ อิมาม มะฮดี (อ) จ ภูเก็ต

‘International Al-Quds Day 2014′ วันกุดส์สากล 2014

0 440 1

วันกุดส์ คือวันที่โลกอิสลามจะประกาศให้เหล่ามหาอำนาจผู้อหังการได้ทราบว่า นับแต่นี้ต่อไปอิสลามจะไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของเหล่าสมุนที่ชั่วร้ายของพวกมันอีกต่อไป อิสลามจะไม่ถูกนำไปปะปนกับความโสมมต่างๆ ของพวกมันอีกแล้ว

บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน บทเรียนครั้งที่ 5 ตอน ชัยฏอนศึกษา

0 530 1

อรรถาธิบายอัลกุรอาน บทเรียนครั้งที่ 5 ตอน ชัยฏอนศึกษา โดย อุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ ต ปริก อ สะเดา จ สงขลา

Multimedia

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ)

0 557 4

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ) พรีเซ้นงานค่ำคืน นิสฟุชะอ์บาน วิลาดัตอิมามมะฮ์ดี (อ) ฮ.ศ. 1435 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จ.นครศรีธรรมราช …

‘International Al-Quds Day 2014′ วันกุดส์สากล 2014

0 440 1

วันกุดส์ คือวันที่โลกอิสลามจะประกาศให้เหล่ามหาอำนาจผู้อหังการได้ทราบว่า นับแต่นี้ต่อไปอิสลามจะไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของเหล่าสมุนที่ชั่วร้ายของพวกมันอีกต่อไป อิสลามจะไม่ถูกนำไปปะปนกับความโสมมต่างๆ ของพวกมันอีกแล้ว