วีดีโอที่คนดูมากที่สุด

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ)

0 114 3

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ) พรีเซ้นงานค่ำคืน นิสฟุชะอ์บาน วิลาดัตอิมามมะฮ์ดี (อ) ฮ.ศ. 1435 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จ.นครศรีธรรมราช …

‘International Al-Quds Day 2014′ วันกุดส์สากล 2014

0 87 1

วันกุดส์ คือวันที่โลกอิสลามจะประกาศให้เหล่ามหาอำนาจผู้อหังการได้ทราบว่า นับแต่นี้ต่อไปอิสลามจะไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของเหล่าสมุนที่ชั่วร้ายของพวกมันอีกต่อไป อิสลามจะไม่ถูกนำไปปะปนกับความโสมมต่างๆ ของพวกมันอีกแล้ว

ชะฮาดัต “อิมามฮาซัน อัลมุจญตาบา (อ)”

0 272 1

Loading the player… ชะฮาดัต “อิมามฮาซัน อัลมุจญตาบา (อ)” บรรยายโดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ ฮูซัยนีญะฮ อิมาม มะฮดี (อ) จ ภูเก็ต

บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน บทเรียนครั้งที่ 5 ตอน ชัยฏอนศึกษา

0 124 1

อรรถาธิบายอัลกุรอาน บทเรียนครั้งที่ 5 ตอน ชัยฏอนศึกษา โดย อุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ณ ต ปริก อ สะเดา จ สงขลา

บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน บทเรียนครั้งที่ 6 ตอน ชัยฏอนศึกษา

0 94 0

บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน บทเรียนครั้งที่ 6 ตอน ชัยฏอนศึกษา”>บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน บทเรียนครั้งที่ 6 ตอน ชัยฏอนศึกษา

Multimedia

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ)

0 114 3

การปฏิวัติอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปฏิวัติอิมามมะฮ์ดี (อ) พรีเซ้นงานค่ำคืน นิสฟุชะอ์บาน วิลาดัตอิมามมะฮ์ดี (อ) ฮ.ศ. 1435 ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ จ.นครศรีธรรมราช …

‘International Al-Quds Day 2014′ วันกุดส์สากล 2014

0 87 1

วันกุดส์ คือวันที่โลกอิสลามจะประกาศให้เหล่ามหาอำนาจผู้อหังการได้ทราบว่า นับแต่นี้ต่อไปอิสลามจะไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของเหล่าสมุนที่ชั่วร้ายของพวกมันอีกต่อไป อิสลามจะไม่ถูกนำไปปะปนกับความโสมมต่างๆ ของพวกมันอีกแล้ว